悲歌行

作者:李白粉丝 发布时间:2019-09-26 00:08 游览次数:

原创作者:(唐)李白

来乎,来乎。主人有酒且莫斟,听我一曲来吟。

来不吟还不笑,天下无人知我心。君有数斗酒,

我有三尺琴。琴鸣酒乐两相得,一杯不啻千钧金。

来乎,来乎。天虽长,地虽久,金玉满堂应不守。

富贵百年能几何,死生一度人皆有。孤猿坐啼坟上月,

且须一尽杯中酒。来乎,来乎。凤凰不至河无图,

微子去之箕子奴。汉帝不忆李将军,楚王放却屈大夫。

来乎,悲来乎。秦家李斯早追悔,虚名拨向身之外。

范子何曾爱五湖,功成名遂身自退。剑是一夫用,

书能知姓名。惠施不肯干万乘,卜式未必穷一经。

还须黑头取方伯,莫谩白首为儒生。


 拼音版本

 bēi lái hū ,bēi lái hū 。zhǔ rén yǒu jiǔ qiě mò zhēn ,tīng wǒ yī qǔ bēi lái yín 。

 bēi lái bú yín hái bú xiào ,tiān xià wú rén zhī wǒ xīn 。jun1 yǒu shù dòu jiǔ ,

 wǒ yǒu sān chǐ qín 。qín míng jiǔ lè liǎng xiàng dé ,yī bēi bú chì qiān jun1 jīn 。

 bēi lái hū ,bēi lái hū 。tiān suī zhǎng ,dì suī jiǔ ,jīn yù mǎn táng yīng bú shǒu 。

 fù guì bǎi nián néng jǐ hé ,sǐ shēng yī dù rén jiē yǒu 。gū yuán zuò tí fén shàng yuè ,

 qiě xū yī jìn bēi zhōng jiǔ 。bēi lái hū ,bēi lái hū 。fèng huáng bú zhì hé wú tú ,

 wēi zǐ qù zhī jī zǐ nú 。hàn dì bú yì lǐ jiāng jun1 ,chǔ wáng fàng què qū dà fū 。

 bēi lái hū ,bēi lái hū 。qín jiā lǐ sī zǎo zhuī huǐ ,xū míng bō xiàng shēn zhī wài 。

 fàn zǐ hé céng ài wǔ hú ,gōng chéng míng suí shēn zì tuì 。jiàn shì yī fū yòng ,

 shū néng zhī xìng míng 。huì shī bú kěn gàn wàn chéng ,bo shì wèi bì qióng yī jīng 。

 hái xū hēi tóu qǔ fāng bó ,mò màn bái shǒu wéi rú shēng 。

悲歌行

古诗简介

 《悲歌行》是唐朝杰出作家诗仙李白(许多人觉得后代伪托诗仙李白)借乐府旧题写作的一首古诗。此诗以4个”来乎,悲来乎“为标示分为4段。首段打头创作者直抒胸臆,然后在宴席上唱出来了心里的孤单与孤独,随着感情的情调有抑变扬,宴席气氛又再次转到热情当中;第四段表述创作者对荣华富贵和存亡的观点,第三段用孟子、微子、李广、屈原等历史典故,为古代人也给自己的郁郁不得志抱不平;最终每段再次用典,能够当作是诗仙李白一辈子中梦想与现实分歧矛盾的栩栩如生诠释。

悲歌行

词句注释

 ⑴悲歌行:乐府旧题,属杂曲歌辞。

 ⑵三尺琴:《博雅·释琴》:“神农氏琴长三尺六寸六分。”

 ⑶千钧金:《诗文·金部》:“钧,三十斤也。”

 ⑷天虽长,地虽久:《老子》上篇第七章:“天长地久,天地所以能长且久者,以其不自生。”

 ⑸“金玉”句:《老子》上篇第九章:“金玉满堂,莫之能守。富贵而骄,自遗其咎。”

 ⑹“凤凰”句:《论语·子罕》:“凤鸟不至,河不出图,吾已矣夫。”《易经·系辞上》:“河出图,洛出书,圣人则之。”

 ⑺“微子”句:微子,商纣王庶兄。箕子,商纣王诸父。当时的贤臣。《史记·殷本纪》:“纣愈淫乱不止,微子数谏不听,乃与太师少保谋,遂去。……箕子乃佯狂为奴。”《论语·微子》:“微子去之,箕子为奴。”

 ⑻李将军:指李广。李广抗匈奴四十余年,大小七十余战,其下属多封侯,而李广终生不得爵位。汉文帝叹曰:“惜乎!子不遇时,如令子当高帝世,万户侯岂足道哉!”事见《史记》、《汉书》本传。

 ⑼屈大夫:指屈原。屈原为春秋时楚国人,曾任左徒、三闾大夫。爱国直谏,遭谗被逐,投汨罗江而死。详见《史记·屈原列传》。

 ⑽“秦家”句:李斯,楚上蔡人。战国末入秦为客卿,为秦王灭六国献策。秦始皇任为廷尉。始皇死,与赵高合谋逼死太子扶苏,立少子胡亥为二世皇帝。后为赵高忌,“腰斩咸阳市,斯出狱与其中子俱执。顾谓其中子曰:‘吾欲与若复牵黄犬,俱出上蔡东门逐狡兔,岂可得乎?”事见《史记·李斯列传》。

 ⑾范子:即范蠡,春秋楚宛人,仕越为大夫,辅佐越王勾践灭吴。以勾践为人可与同患,难与处安,乃辞勾践,曰:“王其勉之,臣从此辞。”乘扁舟出三江,入五湖,人莫知其所适。见《吴越春秋》卷六《勾践伐吴外传》。

 ⑿“剑是”二句,《史记·项羽本纪》:“项籍少时学书不成,去。学剑又不成。项梁怒之。籍曰:‘书,足以记名姓而已。剑,一人敌,不足学。学万人敌。’”

 ⒀惠施:《吕氏春秋·审应览·淫辞》:“魏惠王谓惠子曰:‘上世之有国,必贤者也。今寡人实不若先生,愿得传国。’惠子辞。王又固清曰:‘寡人莫有之国于此者也,而传之贤者,民之贪争之心止矣。欲先生以此听寡人也。’惠子曰:‘若王之言,则施不可而听矣。王固万乘之主也,以国与人犹尚可;今施布衣也,可以有万乘之国而辞之,此其止贪争之心愈甚也。’……惠子易衣变冠,乘舆而走。”

 ⒁卜式:汉河阳人,以牧羊致富,不习文章。武帝与匈奴作战,卜式屡以私财捐助朝廷,武帝任为中郎,后为御史大夫,终太子太傅。详见《汉书·卜式传》。

 ⒂方伯:《礼记·王制》:“千里之外设方伯。”《汉书·何武传》:“武曰:剌史,古之方伯,上所委任,一卅表率也。”后泛指地方长官。谩,徒也,空也。

悲歌行

译文翻译

 悲来了,悲来了!主人有酒先不要斟,听我唱一曲《悲来吟》。悲来了不悲也不笑,天下有谁知我的心?您有数斗酒,我有一张三尺琴。弹琴饮酒的乐处两相得到,一杯酒下肚不亚于得到千两金。悲来了,悲来了!天年虽然长,地年虽然久,金玉满堂人也不可能长守。纵然富贵百年又怎样,一生一死人人都会有。免不了月下孤猿坐坟啼,如此说还应再尽一杯酒。悲来了,悲来了!凤鸟不来,河不出图,国运将衰,贤臣微子离开朝廷便出走,贤臣箕子佯装疯颠为人奴。汉帝不封功臣李广为侯,楚王放逐了忠臣屈大夫。悲来了,悲来了!秦相李斯如果早追悔,就该把虚名抛向身外处。范蠡何曾爱恋游五湖,那是他功成名遂后保身的路。古人说,学剑是为一人用,念书只需认姓名。战国时的惠施不肯接受魏王所让的万乘之国,汉朝的卜式也未必读完过一本经书。还是要趁年轻时争取闹个一方之长的官当当,莫要做一辈子的白头书生啊。

创作背景

 此诗作于李白晚年。安本云:“《笑歌行》、《悲歌行》二诗,各家均以为伪。其所据者,惟‘凡近’、‘粗劣’、‘言无伦次,情多反复’而已。是诚不足以断此伪作 。李白诗,固有语不甚择、临时率然之句。李白为此二诗时,或当病笃之际,以精神迷乱之人,势不能好整以暇而为雄快宕逸之诗。观此二诗,或多愤激之语,或多绝望之辞,皆至忿、至悲、至痛心情之反映,当是临终前所作。”李阳冰为在“疾亟”之中的李白《草堂集》作序,时在宝元年十一月初十。安旗《我读李太白》云:“此序当是曾经李白过目而为之首肯者”。郭沫若《李白与杜甫》曰:“李白在当时或许尚在病中,但离去世也不会太远了。”据此此诗约作于宝应元年(762)末,作于《笑歌行》之后。

悲歌行

作品赏析

 的打头就是“悲来乎,悲来乎”,直抒胸臆,这都是李白诗歌惯常的抒发感情表现手法,好似《将进酒》开场就是以“大河之水天空来,奔涌到海不复回”的壮阔气魄构建了岁月崩腾,人生道路易老的1个刻骨铭心的感悟人生,也如同诗仙李白所说“月明直连,即使是无意可猜”。在这次酒筵上,诗仙李白刚开始就高叹“悲愁来啦,悲愁来啦”,也最能体现李白诗歌中纯真、直率的一边。钱钟书曾说“唐诗宋词多以风韵风韵善于”,而“盛世大唐诗文的气来、情来、神来,在诗仙李白的乐府诗文和古诗绝句中充分发挥的酣畅淋漓”(袁行霈《中国文学史》),缪钺也说“唐诗宋词之美在情辞”,唐诗宋词以情胜。而李白诗中也是反映着这种扬言无惮的纯真和率真,许多诗词全是出口成章,直言不讳坦露,偏少忧虑忌讳伪饰。

 酒筵之中,“悲从中来,不能断决”,因此一首《悲来吟》,唱出来了诗仙李白心里的这份孤单与孤独,“悲来不吟还不笑,天地没有人知我的心”,也许确实是“古来圣人皆孤独”,那位声振寰宇,名播中华的歌者,此刻,孤独的心情又有何人能懂,这时的诗仙李白早已是比不上了人生道路的后半生,以前的理想化理想,以前的万丈豪情壮志,也许早已和那以前的大唐盛世一块儿安葬在哪我就回不来的岁月中,立在盛世大唐诗文的巅峰,全身道骨仙风,潇洒不羁,也就终究了他“高处不胜寒”,龙擦洗土、御手调羹、太妃研墨、力士脱靴,那以前的一缕大唐风流也早就消退在寂寞的心里。亲身经历过安史之乱后,盛唐气象已衰。

 但随着感情的情调有抑变扬,“琴鸣酒乐两相得,喝一杯不失千钧金”,宴席气氛又再次转到热情当中,这和《将进酒》中“岑夫子,丹丘生,将进酒,杯莫停”在感情情调上带如出一辙的地方,这类感情的一瞬间变化在李白的诗歌中也甚为普遍,“盛世大唐作家,惟在兴趣爱好,羚羊挂角,无迹可求”(严羽《沧浪诗话》),这就是诗仙李白性情的童真,情感汪洋恣肆,洒脱而发,不以物惑,也如同葛晓音在《诗国高潮迭起与盛世大唐文化艺术》中常说“唐人不像汉族人那般拘于经学,也不愿宋人那般专于忧虑,唐朝的时期脾性是感情超出思理,在诗歌创作上都是这般”。一起这里也看得出来,“酒”在李白诗歌中的关键实际意义,他即便李白诗歌中精神支柱的这种意境,都是他挥笔万丈豪情壮志的专用工具。诗仙李白最突显的1个造型艺术特点就是说豪爽潇洒,而酒就是这类性情必不可少的衬托品,使他打破了清规戒律,随意挥笔,进而产生了淋漓尽致恣肆,崩腾奇险的造型艺术个性化。“李白的诗歌个性化关键凭着于他自始至终普遍的太阳太阴风云录、大河沧海等雄壮壮美的艺术境界,但也反映在他的生活起居中,非常是酒与月,变成他最关键的精神实质爱人,也营造了他‘诗仙’与‘狂客’品牌形象”(林庚《唐诗宋词综论》)。“酒”都是诗仙李白厌烦凡俗后遁世的这种专用工具,由于他本生的儒道互补观念,也就决策了他在追求完美实际全球中建功立业的理想遇阻后,刹车游山询问道,寄情青山绿水。

 第四段一样要以“悲来乎,悲来乎”起兴,来表述诗仙李白对荣华富贵和存亡的观点。“天虽长,地虽久”源自于《孔子》上篇7:“地久天长,乾坤因此能長且久者,因其不自生”,而“金玉满堂应不守,荣华富贵百年老能几何图形”也一样是源自于《孔子》上篇第九章:“金玉满堂,莫之能守。荣华富贵而骄,自遗其咎。”疏忽是:金玉满堂,不可以长期。荣华富贵而骄奢,自身引来祸端。这里诗仙李白也确立说明了他的荣华富贵观,就是说儒学说白了的“不义而富且贵,于我如浮云”(《论语·述而》),及其道教说白了的骄纵大自然,并不是去有意的追求完美,就好似他的“天生我材必有用,干金散去还复来”(《将进酒》),他的烂漫潇洒心情也决策了他对钱财都看偏淡,以便“人生得意须尽欢”,而宁可用“五花马,千金裘”去“呼儿将出换佳酿”,许多人觉得诗仙李白有一种及时行乐的消沉消沉观念,而这更是诗仙李白童真直率性情的反映。道教崇无为而尚众人皆知,做为拥有“诗仙”之誉的诗仙李白当不容易为这红尘滚滚中的俗物所裹足,他追求完美的是高蹈尘外的洒脱。

 诗仙李白在看待存亡难题显著遭受道家思想的危害,生死有命,随遇而安,尽管不否定早前诗仙李白也是过追求完美永生不死的念头,但这时的诗仙李白,早已是将要来到性命的最深处了,在看到了尘事转变后,也对性命拥有最实质的观点,“死生1度人皆有,孤猿坐啼坟上个月”,正说白了“古往今来将相今哪里,荒冢另一方水淹了”(《87版红楼梦》中《好了歌》),无须去穷尽这死生的秘密,比不上“且须一尽杯中酒“来的潇洒欢乐。

 而最终每段则能够看作是诗仙李白一辈子中梦想与现实分歧矛盾的栩栩如生诠释。诗仙李白背负着傲视博学多才,有身逢开元盛世,因此“盛世大唐士人积极主动加入wto、奋发进取的人生观,在诗仙李白手上被理性化了。诗仙李白是个名利心很强的人,拥有明显的‘济众生’、‘安江山社稷’的儒学用世观念。但他既瞧不起白首死章句的儒生,不肯走科举考试入仕之途,又不肯参军边塞;只是仰仗戎马丹心,自始至终想象着‘平交王侯’、‘一匡天下’而‘立抵卿相’,创建旷世功业后功成身退,隐居武林。”(袁行霈《中国文学史》)诗仙李白自身的浪漫主义诗人的气场,也决策了他对名利雪宝的追求完美,他始终敬仰着古时候的鲁仲连、范蠡、郦食其等,可以凭一已之力创建并不是荣誉。“而实际上他所应对的实际与他所敬仰的这种含有神秘色彩的角色所在的自然环境早已彻底不一样。”(周勋初《诗仙李白秘密》)。他的过度理性化的人生道路布置,在实际人生道路中自然要遭受不成功。这使他经常陷入悲痛、高低不平、心寒中。但因为他自始至终憧憬着这类理想化,他有持续保持着自傲、信心和豁达大度、高昂的精神面貌,因此他会在“欲渡大河冰塞川,将登太行雪漫山遍野”的穷途之中,传出“长风破浪会有时候,直挂云帆济沧海”的无私之歌,诗仙李白说“大路如青天,我独不可出”(《行路难》第二),即然说“我独不可出”,又为何“大路如青天”,这更是盛世大唐时期中理想与现实的分歧,它一致在这一时期中,也一致在诗仙李白手上。因此诗仙李白在感慨“抽刀断水水更流,安心浇浇愁愁更愁”的一起,竟又有“俱怀逸兴壮思飞,欲上青天揽月明”的嘹亮演唱,这也更是诗仙李白手上无私高低不平的详细表述。但更是这类梦想与现实的分歧,使“李白的诗歌处事不惊、无私高低不平,充分发挥了建工时期‘无私以任气,磊落令其才’的现实主义传统式,给盛世大唐诗文产生了更高的发展趋势,而这正意味着了盛世大唐时期的精神财富。”(林庚《唐诗宋词综论》)

上一篇:公无渡河  下一篇:没有了
本文《悲歌行链接:[field:arcurl/]

热点推荐